อุทยานแห่งชาติแม่ปิง กับ 7 เรื่องน่ารู้ก่อนไปสัมผัสความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์

ชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก ไปชมความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกก้อหลวง ทุ่งกิ๊ก หรือจุดชมวิวผาแดงหลวง
          ภาพของแสงสีส้มจากพระอาทิตย์ฉาบทาบทาลงบนขุนเขาน้อยใหญ่ ส่องกระทบสายน้ำสะท้อนแสงเงาวิบวับ ณ จุดชมวิวผาแดงหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักเดินทางอยากจะไปสัมผัสความงามเหล่านั้นสักครั้ง ซึ่งจริง ๆ แล้วอุทยานแห่งนี้ยังมีของดีเด็ด โดยเฉพาะทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญอีกหลายแห่ง วันนี้เราเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับ “อุทยานแห่งชาติแม่ปิง” กันให้มากขึ้น

1. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งอยู่ที่ไหน

          อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 32 ของประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีทิวเขาทอดยาวสลับซับซ้อนทำให้เกิดลำห้วยน้อยใหญ่มากกว่าสิบสาขาไหลลงสู่แม่น้ำปิง จนเกิดเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่บางส่วนเป็นลำน้ำปิง มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร และสองฝั่งแม่น้ำเป็นเกาะแก่ง หน้าผา หินงอก และหินย้อย

2. ลักษณะภูมิประเทศ

          ภูมิประเทศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นเทือกเขาสูง ทอดแนวจากทิศเหนือในเขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จรดทิศใต้บริเวณตอนเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ภูเขาส่วนใหญ่มีความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 400-800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ “ดอนห้วยหลาว” อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงประมาณ 1,334 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยแม่หาด ห้วยแม่ก้อ ห้วยโป่งกะ ห้วยม่วง ห้วยขุนเม่น ห้วยไคร้ เป็นต้น ห้วยต่าง ๆ เหล่านี้จะไหลลงสู่ลำน้ำปิงที่ทอดยาวตลอดแนวเขตพื้นที่ด้านทิศตะวันตก

          สำหรับพื้นน้ำส่วนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เริ่มจากอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลัดเลาะตามหุบเขา โตรกผา ลงมาทางทิศใต้จนถึงตอนบนของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความกว้างโดยเฉลี่ยของลำน้ำแม่ปิงประมาณ 500 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของลำน้ำแม่ปิงในเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่ทางตอนใต้บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เขตอำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความกว้างประมาณ 6 กิโลเมตร โดยทั่วไปชาวบ้านเรียกว่า “บ่อลม” และ “พระบาทห้วยห้าง”

ในส่วนของพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะตามเทือกเขาที่เป็นดินปนทรายและมีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีเป็นป่าดงดิบขึ้นอยู่เป็นพื้นที่แคบ ๆ ตามหุบเขาและริมลำห้วย มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามริมฝั่งแม่น้ำปิง นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่าง ๆ ทั้งนกประจำถิ่นและย้ายถิ่นอีกมากมายภายในเขตอุทยานแห่งชาติ

3. สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 • จุดชมวิวผาแดงหลวง เป็นจุดชมวิวแม่น้ำปิงที่ไหลลัดเลาะเลียบผ่านขุนเขาน้อยใหญ่เรื่อยไปจนถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด้วยความที่ตั้งอยู่บนความสูงที่ระดับ 1,000 เมตร ทำให้สามารถชมทัศนียภาพได้กว้างไกลสุดสายตา อีกทั้งยังชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เรียกได้ว่าสวยอันซีนแห่งหนึ่งของไทยก็ว่าได้ โดยช่วงเดือนที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม การเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

 • ทุ่งกิ๊ก ทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ จึงเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ป่า ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) ดอกไม้ป่าหลายชนิดจะพากันบานเต็มทุ่งงดงามมาก ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมในตอนเช้า เหมาะแก่การตั้งแคมปิ้งเพลิน ๆ รวมถึงมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดูนก และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้เหลืองแม่ปิงอีกด้วย
 • น้ำตกก้อหลวง น้ำตกที่มีความสวยงามมาก เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลผ่านเทือกเขาหินปูนลดหลั่นลงมา 7 ชั้น สู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่เบื้องล่าง บริเวณหน้าผาริมน้ำตกยังเกิดหินงอกหินย้อยสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1087 ประมาณ 26 กิโลเมตร ผ่านบ้านก้อแล้วเลี้ยวซ้ายไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่มป.1 (น้ำตกก้อหลวง) จากนั้นเดินต่อไปอีก 500 เมตร ก็จะถึง
 • น้ำตกตาดสะดอ น้ำตกที่อยู่ในเส้นทางเดียวกับน้ำตกก้อหลวง ที่ไหลขนานมากับทางเดินเท้า และไหลตกลงมาจากผาหิน สูงประมาณ 15 เมตร ลงมายังแอ่งน้ำสีมรกต บริเวณหน้าผาซึ่งเป็นหินปูนอ่อนสีน้ำตาล สายน้ำได้ชะเอาหินปูนมาสะสมทำให้เกิดลานหินงอกออกมาคล้ายหินย้อยดูแปลกตา
 • น้ำตกก้อน้อย น้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่า ร่มรื่นและมีความเป็นธรรมชาติมาก จากบริเวณทุ่งกิ๊กเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร น้ำใสสะอาด ใกล้ ๆ กันเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวก้อน้อยที่มองเห็นทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน สามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามได้
 • แก่งก้อ ทะเลสาบที่เป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดลำพูน ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประมาณ 24 กิโลเมตร แต่เดิมที่นี่เป็นจุดที่ห้วยแม่ก้อไหลลงสู่แม่น้ำปิง แต่ภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพลระดับน้ำได้สูงท่วมพื้นที่จนกลายเป็นทะเลสาบที่มีทัศนียภาพอันงดงาม นักท่องเที่ยวนิยมพักเรือนแพและนั่งเรือชมความงามของหน้าผาหินปูนและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยและป่าเบญจพรรณริมฝั่งน้ำ

  อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปเยือนสถานที่อื่น ๆ เช่น โรงเรียนเรือนแพ หรือห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ที่เปิดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานชาวแพประมงที่อาศัยอยู่แม่น้ำปิง บริเวณอุ้มปาด ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประมาณ 34 กิโมตรเมตร, ถ้ำช้างร้อง, วัดพระธาตุแก่งสร้อย, พระธาตุผาไข่อินแขวน และเขื่อนภูมิพล เป็นต้น

 • วัดพระธาตุแก่งสร้อย วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำปิงที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ได้รับการบูรณะโดย ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูบาวงศ์ แห่งวัดพระบาทห้วยต้ม ภายในพระธาตุแก่งสร้อยประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุส่วนแขนด้านซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้สักการะกันด้วย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานไปทางทิศใต้ โดยต้องเดินทางไปทางเรือเท่านั้น
 • ถ้ำยางวี ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกย้อยที่สวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก ภายในประกอบด้วยโถงถ้ำขนาดใหญ่สี่ห้อง ห้องที่ 1 มีผลึกหินแก้วระยิบระยับในความมืด ถัดมาเป็นโถงห้องที่ 2 มีหิ้นย้อยพลิ้วไหวเหมือนม่าน เรียกว่าม่านหินย้อย ห้องที่ 3 มีเสาหินเจ้าแม่ทับทิมและหินงอกหินย้อยที่ยังก่อกำเนิดอยู่ จากนั้นจะผ่านอ่างเก็บน้ำเก่าซึ่งเป็นอ่างใส รองรับน้ำฝนที่หยดมาจากเพดานถ้ำ และห้องที่ 4 เป็นโถงถ้ำกว้างขวาง (ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง) การเดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ทั้งนี้ ระหว่างทางไปถ้ำยางวี จากทุ่งกิ๊กจะเป็นป่าสนสองใบผสมกับป่าเต็งรัง พื้นที่หลายพันไร่ บรรยากาศร่มรื่น เรียกว่าป่าพระบาทยางวี เนื่องจากภายในป่าสนแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท ที่มีการสร้างศาลาครอบเอาไว้
 • จุดชมค้างคาวถ้ำฮ่อมแสน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นจุดที่สามารถชมฝูงค้างคาวนับแสนตัวของถ้ำฮ่อมแสนบนหน้าผาสูงออกหากินในตอนพลบค่ำของทุกวัน สามารถชมค้างคาวได้โดยการจอดเรือลอยลำในแม่น้ำปิง การเดินทางสามารถเดินทางโดยทางเรือเท่านั้น
 • พระธาตุผาไข่อินแขวน ตั้งอยู่บนหน้าผาไข่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 527 เมตร ลักษณะเป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายกับรูปไข่วางอยู่บนฐานหิน อีกก้อนหนึ่งซึ้งตัวหินรูปไข่สูงประมาณ 3 เมตร ดูเหมือนว่าจะหล่นแต่ก็มีการวางน้ำหนักที่สมดุลตามธรรมชาติ การเดินทางสามารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อและทางเรือ

4. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่พัก

          อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีที่พักบริการทั้งแบบบ้านและลานกางเต็นท์

ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

 • โซน 1 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ แม่ปิง 102 (มณฑาธาร), แม่ปิง 101 (อิงดอย)
 • โซน 2 ที่พักบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.2 (แก่งก้อ) ได้แก่ แม่ปิง 201 (บุษราคัม), แม่ปิง 822/1 (ริมปิง 2), แม่ปิง 822/2 (ริมปิง 2), แม่ปิง 821 (ริมปิง 1)
 • โซน 3 ที่พักบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.3 (ทุ่งกิ๊ก) ได้แก่ แม่ปิง 301 (ทุ่งกิ๊ก)
 • โซน 4 ที่พักบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ก้อหลวง) ได้แก่ แม่ปิง 401 (ก้อหลวง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nps.dnp.go.th

พื้นที่กางเต็นท์

 • โซน 1 ที่พักบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
 • โซน 2 ที่พักบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.2 (แก่งก้อ)
 • โซน 3 ที่พักบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.3 (ทุ่งกิ๊ก)
 • โซน 4 ลานกางเต็นท์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มป.3 (ทุ่งกิ๊ก)
 • โซน 5 ที่พักบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ก้อหลวง)

การจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ผู้ใช้บริการต้องนำเต็นท์ไปเอง ต้องจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดเต็นท์ ทำการจองได้ครั้งละ 5 คน (สถาบันการศึกษาต้องการจองจำนวนมากในคราวเดียวให้ติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2562 0760-2)

          ทั้งนี้ บริเวณลานกางเต็นท์มีบริการให้เช่าเต็นท์พร้อมเครื่องนอน โดยสามารถจองเต็นท์และบ้านพักผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ nps.dnp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง โทรศัพท์ 052-030380

5. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง การเดินทาง

          โดยรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข A1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ขึ้นมาทางภาคเหนือ ผ่านจังหวัดตาก เข้าเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แล้วแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 106 ที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดลำพูน จนถึงกิโลเมตรที่ 47 แล้วแยกซ้ายเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1087 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 20-21 รวมระยะทาง 587 กิโลเมตร

โดยเรือ : จากท่าเรือเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขึ้นเหนือไปตามลำน้ำแม่ปิง ผ่านบริเวณท่าน้ำแก่งก้อ จนถึงท่าเรืออำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร

6. อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

          ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ

ภาพจาก portal.dnp.go.th

          **หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ

7. ช่องทางการติดต่อ

         นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ควรติดต่อสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบางสถานที่ควรมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โทรศัพท์ 052 030 380  หรือ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง – Mae Ping National Park

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง – Mae Ping National Parkthai.tourismthailand.orglamphun.go.thtambonkor.go.thกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่องแนะนำ